Vrije Universiteit Brussel
Faculteit van de Wetenschappen
1987-1988
Functionele abstractie
ter ondersteuning van
snelle compilerbouw
Verhandeling ingediend met
het oog op het behalen van de
Wetenschappelijke Graad van
Licenciaat in de Informatica
Door Bart De Wolf
Promotor Theo D'Hondt